MacBook Pro - Výměna pevného disku

background image

Výměna pevného disku

Pevný disk v MacBooku Pro lze vyměnit za jiný. Jednotka pevného disku se nachází
vedle vestavěné baterie pod zadním krytem MacBooku Pro.
Disk lze nahradit výhradně 2,5" pevným diskem s rozhraním SATA (Serial ATA).

Důležité: 

Společnost Apple doporučuje před vyjmutím nebo výměnou zálohovat data

z pevného disku. Společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za ztracená data.

Při výměně pevného disku v MacBooku Pro postupujte takto:

1

MacBook Pro vypněte. Odpojte síťový adaptér, ethernetový kabel, USB kabely,
bezpečnostní zámek a všechny ostatní kabely připojené k MacBooku Pro, aby
nedošlo k jeho poškození.

VAROVÁNÍ: 

Vnitřní součásti MacBooku Pro mohou být zahřáté. Pokud jste

MacBook Pro právě používali, vyčkejte po vypnutí 10 minut, dokud vnitřní součásti
nevychladnou, a pak teprve pokračujte.

2

Otočte MacBook Pro naznak a demontujte deset (10) šroubů přidržujících spodní
kryt. Kratší šrouby vyjměte vždy pod úhlem naznačeným na obrázku. Sejměte kryt
a odložte jej na stranu.

background image

38

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

Důležité: 

Protože jednotlivé šrouby mají různé délky, poznamenejte si délku šroubů

a jejich umístění, abyste je později mohli vrátit na správná místa. Odložte je na
bezpečné místo.

Krátké

Dlouhé

background image

39

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

Důležité: 

Sejmutím spodního krytu obnažujete citlivé interní komponenty, které

mohou být poškozeny statickou elektřinou.

3

Před tím, než se dotknete držáku pevného disku, vybijte statickou elektřinu ze svého
těla tak, že se dotknete kovového povrchu uvnitř počítače.

background image

40

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

4

Vyhledejte držák umístěný na disku. Křížovým šroubovákem uvolněte dva šrouby,
kterými je držák upevněn. Držák odložte na bezpečné místo.

5

Opatrně disk vytáhněte pomocí ouška.

Držák

Úchyt

background image

41

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

6

Mechaniku přidržte za okraje a jemným tahem odpojte konektor na pravé straně.
Nesvírejte jednotku silou a nedotýkejte se obvodů na její spodní straně.

Connector

Konektor je připojený ke kabelu a zůstane v pozici pro pevný disk.

background image

42

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

Důležité: 

Po stranách pevného disku jsou čtyři (4) montážní šrouby. Pokud není

náhradní disk vybavený montážními šrouby, odeberte šrouby ze starého disku a před
instalací je umístěte na náhradní disk.

Upevňovací šrouby

7

Poté k pravé straně náhradního disku připojte konektor.

background image

43

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

8

Náhradní disk vložte pod úhlem a ujistěte se, že jsou upevňovací šrouby správně usazeny.

9

Vraťte držák na původní místo a utáhněte šrouby.

background image

44

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

10

Znovu nainstalujte spodní kryt. Deset šroubů demontovaných v rámci 2. kroku vraťte na
správná místa a utáhněte je. Ujistěte se, že kratší šrouby vkládáte pod úhly znázorněnými
na ilustraci.

Krátké

Dlouhé

Informace o instalaci systému Mac OS X a aplikací z výbavy počítače viz „Oprava,
obnova nebo přeinstalování softwaru Mac OS X” na stránce 56.

background image

45

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro