MacBook Pro - Instalace další paměti 

background image

Instalace další paměti

Počítač má dvě paměťové pozice umístěné pod spodním krytem. Ve vašem
MacBooku Pro jsou nainstalovány minimálně 4 GB 1333MHz paměti typu DDR3
SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory). Každá
paměťová pozice může pojmout modul SDRAM vyhovující následujícím kritériím:

Â

Formát DDR3 (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)

Â

30 mm

Â

204 pinů

Â

2 GB nebo 4 GB

Â

RAM typu PC3-8500 DDR3 SO-DIMM 1333 MHz

Můžete přidat dva 4 GB paměťové moduly do maximální kapacity 8 GB paměti.
Chcete-li dosáhnout maximální výkonnosti, využijte obě paměťové pozice
a nainstalujte do nich shodné paměťové moduly.

Při instalaci paměti do MacBooku Pro postupujte takto:

1

Sejměte spodní kryt podle pokynů uvedených v prvním a druhém kroku na stránce 37
a následující.

Důležité: 

Sejmutím spodního krytu obnažujete citlivé interní komponenty, které

mohou být poškozeny statickou elektřinou.

2

Před tím, než se dotknete držáku pevného disku, vybijte statickou elektřinu ze svého
těla tak, že se dotknete kovového povrchu uvnitř počítače.

background image

46

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

3

Roztáhněte páčky na okrajích paměťového modulu a uvolněte modul z paměťové
patice.
Paměť vyskočí z patice pod úhlem. Než ji vyjmete, přesvědčte se, že vidíte půlkruhové
drážky. Pokud je nevidíte, zkuste znovu odtlačit páčky od sebe.

Drážky

background image

47

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

4

Uchopte paměťový modul za drážky a vyjměte jej z patice.

5

Vyjměte druhý paměťový modul.

Důležité: 

Paměťový modul uchopte vždy za okraje a nikdy se nedotýkejte zlatých

konektorů.

6

Vložte do patice nový paměťový modul:

a

Drážku na zlatém okraji modulu zarovnejte s drážkou spodní paměťové patice.

b

Nakloňte kartu a zasuňte paměť do patice.

c

Dvěma prsty pevně zatlačte paměťový modul směrem dolů. Pokud bude paměť
správně usazena, uslyšíte cvaknutí.

d

Obdobně proveďte instalaci dalšího paměťového modulu do horní patice. Zatlačte
modul směrem dolů a ujistěte se, že je v rovině.

background image

48

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

Drážky

7

Podle pokynů uvedených v kroku 10 na stránce 44 znovu připevněte spodní kryt.

background image

49

Kapitola 3

Vylepšete svůj MacBook Pro

Kontrola, zda MacBook Pro novou paměť rozpoznává

Poté, co do svého MacBooku Pro nainstalujete novou paměť, ověřte, zda ji počítač
rozpoznal.

Kontrola paměti počítače:

1

Spusťte MacBook Pro.

2

Po zobrazení plochy Mac OS X vyberte v řádku nabídek ikonu Apple () a použijte
příkaz O tomto počítači Mac.
Podrobný rozpis nainstalované paměti zobrazíte kliknutím na Více informací, čímž
otevřete Informace o systému, a následným kliknutím na Paměť.

Pokud MacBook Pro paměť nerozpozná nebo se správně nespustí, ujistěte se, že je
paměť s MacBookem Pro kompatibilní a že je nainstalována správně.

background image
background image

Centrum nápovědy

nápověda

www.apple.com/support