MacBook Pro - Uspání nebo vypnutí MacBooku Pro

background image

Uspání nebo vypnutí MacBooku Pro

Po ukončení práce můžete MacBook Pro uspat nebo vypnout.

Uspání MacBooku Pro

Chcete-li se od MacBooku Pro vzdálit jen na krátkou dobu, uspěte jej. Počítač můžete
z režimu spánku rychle probudit a vynechat startovací proces.

Chcete-li MacBook Pro uspat, proveďte některou z následujících akcí:

Â

Zavřete displej.

Â

Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Uspat.

Â

Stiskněte zapínací tlačítko (®) a v zobrazeném dialogovém okně klikněte na
tlačítko Uspat.

Â

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému, klikněte na Úsporu energie
a nastavte časovač spánku.

UPOZORNĚNÍ: 

Vyčkejte několik sekund, než začne pulzovat indikátor spánku (který

signalizuje, že počítač spí a pevný disk je zastavený), a teprve poté MacBook Pro
přemístěte. Přesouváte-li počítač, zatímco se stále ještě otáčí pevný disk, může dojít
k vážnému poškození a ztrátě dat nebo nemožnosti nastartovat z pevného disku.

background image

17

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Chcete-li MacBook Pro probudit:

Â

Pokud je displej zavřený, probudíte MacBook Pro prostým otevřením displeje.

Â

Je-li displej již otevřený, stiskněte zapínací tlačítko (®) nebo jakoukoliv jinou klávesu.

Po probuzení MacBooku Pro jsou všechny vaše aplikace, dokumenty a nastavené
parametry ve stejném stavu jako před uspáním.

Vypnutí MacBooku Pro

Nebudete-li MacBook Pro používat několik dní či ještě déle, bude nejvhodnější, když
jej vypnete. Indikátor spánku se během procesu vypínání na chvilku rozsvítí.

Chcete-li MacBook Pro vypnout, proveďte některou z následujících akcí:

Â

Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Vypnout.

Â

Stiskněte zapínací tlačítko (®) a v zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko
Vypnout.

Chcete-li MacBook Pro uložit na delší dobu, přečtěte si na stránce 76, jak zabránit
úplnému vybití baterie.

background image
background image

Centrum nápovědy

Mac OS X

www.apple.com/macosx