MacBook Pro - Nastavení MacBooku Pro

background image

Nastavení MacBooku Pro

MacBook Pro je navržen tak, aby jej bylo možné rychle nastavit a hned začít používat.
Následující stránky vás provedou procesem nastavení počítače, včetně následujících
úkonů:

Â

Připojení síťového adaptéru MagSafe 85W

Â

Připojení kabelů a přístup k počítačové síti

Â

Zapnutí MacBooku Pro

Â

Nakonfigurování uživatelského účtu a dalších nastavení pomocí Průvodce nastavením

Â

Nastavení plochy Mac OS X a předvoleb

background image

10

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Důležité: 

Než začnete MacBook Pro nastavovat, odstraňte ze síťového adaptéru

MagSafe 85W ochrannou fólii.

Krok 1:

Připojením síťového adaptéru MagSafe 85W zásobujte MacBook Pro

energií a nabijte jeho baterii.

Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunutá do síťového adaptéru a že je elektrická vidlice
na zástrčce ve zcela vysunuté poloze. Zástrčku síťového adaptéru zasuňte do zásuvky
elektrické sítě a konektor adaptéru MagSafe do příslušného rozhraní MagSafe.
Jakmile se konektor MagSafe přiblíží k rozhraní, ucítíte působení magnetického pole,
které je přitahuje k sobě.

Konektor MagSafe

Síťová šňůra

Zástrčka

¯

Napájecí zásuvka MagSafe

Chcete-li zvětšit dosah adaptéru, nahraďte zástrčku síťovou šňůrou. Nejprve vytáhněte
zástrčku z adaptéru, pak připojte síťový kabel a ujistěte se o jeho správném a pevném
usazení.

Když síťový adaptér odpojujete ze zásuvky nebo od počítače, táhněte za zástrčku, ne
za kabel.

background image

11

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Při prvním připojení síťového adaptéru k MacBooku Pro se rozsvítí světelný indikátor
na konektoru MagSafe. Žluté světlo indikuje nabíjení baterie. Zelené světlo indikuje,
že je baterie plně nabitá. Pokud nevidíte žádné světlo, ujistěte se, že je konektor řádně
usazený a že je síťový adaptér zapojený do sítě.

Krok 2:

Připojení k bezdrátové nebo kabelové síti.

Â

Chcete-li využívat bezdrátovou síť prostřednictvím vestavěné technologie Wi-Fi
802.11n, ujistěte se, že je zapnuta bezdrátová základna a že znáte jméno sítě. Po
zapnutí počítače vás Průvodce nastavením provede procesem připojení MacBooku
Pro k síti. Rady pro řešení potíží viz stránce 64.

Â

Chcete-li použít kabelové připojení, připojte jeden konec ethernetového kabelu
k MacBooku Pro a druhý ke kabelovému modemu, DSL modemu nebo síťovému
rozhraní.

®

Ethernetový
kabel

Gigabitové ethernetové rozhraní
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 3:

Krátkým stisknutím zapínacího tlačítka (®) MacBook Pro zapněte.

Po zapnutí počítače uslyšíte startovací tón.

®

®

Zapínací tlačítko

Počítači MacBook Pro chvilku trvá, než nastartuje. Po startu se automaticky otevře
Průvodce nastavením.

Pokud se MacBook Pro nezapne nebo nenastartuje, viz „MacBook Pro se nezapne
nebo nespustí” na stránce 54.

background image

13

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 4:

Nastavte MacBook Pro pomocí Průvodce nastavením.

Po prvním zapnutí MacBooku Pro se spustí Průvodce nastavením. Průvodce
nastavením vám pomůže zadat parametry Wi-Fi sítě, nastavit uživatelský účet
a přenést informace z jiného Macu nebo PC. Také zde můžete přenést informace ze
zálohy Time Machine nebo z jiného disku.
Pokud přenášíte data z jiného Macu, ve kterém není nainstalován systém
Mac OS X verze 10.5.3 nebo novější, je možné, že budete muset jeho software
aktualizovat. Chcete-li přenést data z PC, stáhněte si Průvodce přenosem dat ze
stránky www.apple.com/migrate-to-mac a nainstalujte jej do PC, z nějž chcete
data přenést.

Pokud jste už spustili Průvodce nastavením v počítači MacBook Pro, nemusíte jej
zavírat; můžete přejít k druhému počítači, aktualizovat v něm software a poté se vrátit
k počítači MacBook Pro a dokončit nastavení.

Poznámka:  Nepřenesete-li data pomocí Průvodce nastavením při prvním spuštění
počítače MacBook Pro, můžete tak učinit i později v Průvodci přenosem dat. Průvodce
přenosem dat lze otevřít ze složky Utility na Launchpadu. Potřebujete-li nápovědu
k Průvodci přenosem dat, otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Průvodce
přenosem dat“.

background image

14

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Při nastavení počítače MacBook Pro postupujte takto

1

V Průvodci nastavením se řiďte pokyny na obrazovce, dokud nedojdete na obrazovku
„Přenést data do tohoto Macu“.

2

Proveďte základní nastavení, nastavení s přenosem dat nebo přenos dat ze zálohy
Time Machine nebo z jiného disku:

Â

Chcete-li provést základní nastavení, vyberte volbu „Nyní nepřenášet“ a klikněte na
Pokračovat. Podle zbývajících pokynů vyberte kabelovou nebo bezdrátovou síť,
nastavte uživatelský účet a ukončete Průvodce nastavením.

Â

Chcete-li provést nastavení s přenosem dat, vyberte „Z jiného počítače Mac nebo PC“
a klikněte na Pokračovat. Podle pokynů na obrazovce vyberte Mac nebo PC, z nichž
chcete data přenést. Tento Mac nebo PC musí být připojeny ke stejné kabelové
nebo bezdrátové síti. Přeneste data podle pokynů na obrazovce.

Â

Chcete-li přenést informace ze zálohy Time Machine nebo z jiného disku, vyberte volbu
„Ze zálohy Time Machine nebo z jiného disku“ a klikněte na Pokračovat. Vyberte
zálohu nebo jiný disk, z kterého chcete data přenést. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.

Nemáte-li v úmyslu ponechat si starší počítač a dále jej využívat, bude nejlepší,
když zrušíte jeho autorizaci pro přehrávání hudby, videa a audioknih zakoupených
v iTunes Store. Deautorizací počítače zabráníte tomu, aby zakoupené skladby, videa
a audioknihy přehrával někdo jiný, a zároveň autorizaci uvolníte pro jiné využití. Více
informací o deautorizaci naleznete v nápovědě pro iTunes.

background image

15

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 5:

Přizpůsobení plochy Mac OS X a nastavení předvoleb.

Plochu můžete rychle přizpůsobit svým představám pomocí Předvoleb systému
– ovládacího centra pro většinu nastavení počítače MacBook Pro. Z řádku nabídek
vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému nebo klikněte na ikonu Předvolby
systému v Docku.

Řádek nabídek

Nabídka Nápověda

Ikona hledání Spotlight

Ikona Finder

Ikona Předvolby systému

Dock

background image

16

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Důležité: 

V předvolbách Uživatelé a skupiny můžete nastavit volbu, která vám

umožní resetovat přihlašovací heslo v případě, že je zapomenete. Chcete-li zobrazit
nápovědu k předvolbám systému, otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo
„předvolby systému“ nebo konkrétní předvolbu, k níž potřebujete nápovědu.