MacBook Pro - Více informací, servis a podpora

background image

Více informací, servis a podpora

MacBook Pro nemá kromě pevného disku a paměti žádné součásti, které by mohl
uživatel svépomocně vyměňovat či opravovat. Pokud potřebujete servis, obraťte
se na společnost Apple nebo svůj MacBook Pro svěřte poskytovateli servisu
autorizovanému společností Apple. Další informace o MacBooku Pro naleznete
v online materiálech, v nápovědě na obrazovce a v aplikacích Informace o systému
a Apple Hardware Test.

Online zdroje
Online informace o servisu a podpoře naleznete na adrese www.apple.com/support.
Z místní nabídky vyberte svou zemi. Prohledejte databázi AppleCare Knowledge
Base, zkontrolujte případné aktualizace nebo se poraďte na diskusních fórech
věnovaných produktům Apple. Nejnovější informace o produktu naleznete na
stránkách www.apple.com/support/macbookpro.

Nápověda na obrazovce
Odpovědi na své otázky stejně jako pokyny a informace o řešení potíží můžete hledat
v Centru nápovědy. Vyberte volbu Nápověda > Centrum nápovědy.

Informace o systému
Potřebujete-li získat informace o svém MacBooku Pro, použijte aplikaci Informace
o systému. Ukáže vám, jaký hardware a software je instalován, jaké je sériové číslo
a verze operačního systému, kolik paměti je instalováno a podobně. Chcete-li otevřít
Informace o systému, vyberte v řádku nabídek příkaz Apple () > O tomto Macu
a klikněte na Více informací.

background image

67

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Servis a podpora AppleCare

MacBook Pro se dodává s 90denním nárokem na technickou podporu a s dvouletou
zárukou pokrývající opravy hardwaru v prodejnách Apple Store nebo u poskytovatele
servisu autorizovaného společností Apple. Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit
zakoupením rozšíření AppleCare Protection Plan. Více informací naleznete na adrese
www.apple.com/support/products nebo na webových stránkách pro příslušnou zemi
uvedených níže.
Pokud potřebujete asistenci, telefonická podpora AppleCare vám pomůže s instalací
a otevřením aplikací nebo s řešením základních problémů. Volejte číslo nejbližšího
střediska podpory (prvních 90 dní je zdarma). Než budete kontaktovat podporu,
poznamenejte si datum koupě a sériové číslo svého MacBooku Pro.
Poznámka:  90denní bezplatná telefonická podpora začíná dnem zakoupení
produktu. Hovor může být zpoplatněn.

Země

Telefon

Webové stránky

United States

1-800-275-2273

www.apple.com/support

Australia

(61) 1-300-321-456

www.apple.com/au/support

Canada (English)
(French)

1-800-263-3394

www.apple.com/ca/support
www.apple.com/ca/fr/support

Ireland

(353) 1850 946 191

www.apple.com/ie/support

New Zealand

00800-7666-7666

www.apple.com/nz/support

United Kingdom

(44) 0844 209 0611

www.apple.com/uk/support

Telefonní čísla se mohou měnit a mohou být zpoplatněna místními nebo národními
sazbami. Úplný seznam kontaktů najdete v Internetu:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

68

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení