MacBook Pro - Potíže s Wi-Fi komunikací

background image

Potíže s Wi-Fi komunikací

Máte-li potíže s Wi-Fi komunikací:

Â

Ujistěte se, že počítač a síť, k níž se snažíte připojit, jsou aktivní a mají bezdrátový
přístupový bod.

Â

Ujistěte se, že jste správně nastavili software podle pokynů dodaných se základnou
nebo přístupovým bodem.

background image

65

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Â

Ujistěte se, že je váš MacBook Pro v dosahu antény druhého počítače nebo
přístupového bodu sítě. Elektronická zařízení nebo kovové konstrukce v blízkém
okolí mohou rušit bezdrátovou komunikaci nebo omezovat její dosah. Příjem lze
zlepšit přemístěním nebo otočením počítače.

Â

Podívejte se na stavovou ikonu Wi-Fi (Z) v řádku nabídek. Zobrazují se zde až čtyři
proužky indikující sílu signálu. Nevidíte-li žádný proužek, zkuste změnit umístění
počítače.

Â

Vyhledejte nápovědu online: Vyberte příkaz Nápověda > Centrum nápovědy
a pak vyhledejte heslo „wi-fi“. Přečtěte si rovněž pokyny uvedené v dokumentaci
bezdrátového zařízení.