MacBook Pro - Aktualizace softwaru

background image

Aktualizace softwaru

Můžete se připojit k Internetu a automaticky bezplatně stáhnout a instalovat
nejnovější verze softwaru, ovladačů a dalších vylepšení Apple.

Jste-li připojeni k Internetu, Aktualizace softwaru kontroluje, zda jsou pro váš počítač
k dispozici aktualizace. MacBook Pro můžete nastavit tak, aby aktualizace vyhledával
pravidelně, a nalezený aktualizovaný software pak stahovat a instalovat.

Pro kontrolu softwarových aktualizací:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na ikonu Aktualizace softwaru a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Â

Další informace najdete v Centru nápovědy – vyhledejte heslo „Aktualizace softwaru“.

Â

Nejnovější informace o Mac OS X naleznete na adrese www.apple.com/macosx.

background image

66

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení