MacBook Pro - Možné potíže a jejich řešení

background image

Možné potíže a jejich řešení

4

background image

52

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Při práci s MacBookem Pro se čas od času mohou vyskytnout potíže. Pokud řešíte
nějaký problém, přečtěte si rady pro řešení potíží. Další informace o řešení potíží
naleznete v Centru nápovědy a na webových stránkách podpory pro MacBook Pro
na adrese www.apple.com/support/macbookpro.

Máte-li při práci s MacBookem Pro nějaké potíže, ve většině případů je lze snadno
a rychle vyřešit. Zamyslete se nad situací, v níž se problém vyskytl. Poznamenáte-li
si, co jste dělali předtím, než nastaly potíže, pomůže vám to vytipovat možné příčiny
problému a najít pro něj řešení. Poznamenejte si následující údaje:

Â

Názvy aplikací, které jste používali, než se problém vyskytl. Vyskytují-li se potíže
pouze v souvislosti s určitou aplikací, může to znamenat, že tato aplikace není
kompatibilní s verzí Mac OS X nainstalovanou ve vašem počítači.

Â

Jakýkoliv nově instalovaný software, zvláště takový, který přidává položky do složky
Systém.

Â

Jakýkoliv nově instalovaný hardware, například rozšíření paměti nebo periferní
zařízení.