MacBook Pro - Základy ergonomie

background image

Základy ergonomie

Zde je několik rad pro vytvoření zdravého pracovního prostředí.

Klávesnice a trackpad

Při používání klávesnice a trackpadu by vaše ramena měla být uvolněná. Horní část
vaší paže a předloktí by měly tvořit úhel, který je mírně větší než pravý úhel. Zápěstí
a ruka by měly být přibližně v jedné přímce.

Ne toto

Toto

Kláves nebo trackpadu se dotýkejte jen zlehka a své ruce a prsty mějte uvolněné.
Vyhněte se tomu, aby se vaše palce dostaly pod vaše dlaně.

Ne toto

Toto

background image

78

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Často měňte polohu rukou, abyste se vyhnuli únavě. U některých uživatelů počítačů
se po intenzivní práci bez přestávek vyvinou bolesti rukou, zápěstí nebo paží.
V případě, že se potýkáte s chronickou bolestí nebo nepohodlím v rukou, zápěstích
nebo pažích, poraďte se se specializovaným lékařem.

Externí myš

Používáte-li externí myš, umístěte ji do stejné výšky s klávesnicí a do pohodlné
vzdálenosti.

Židle

Nejlepší volbou je nastavitelná židle poskytující pevnou, pohodlnou oporu. Upravte
výšku židle tak, aby byla vaše stehna ve vodorovné poloze a chodidla se opírala celou
plochou o podlahu. Opěradlo židle by mělo poskytovat oporu dolní části vašich zad
(bederní oblasti). Postupujte podle pokynů výrobce pro nastavení opěradla tak, aby
vyhovovalo vašemu tělu.

Sedadlo židle bude možná nutné zvednout tak, aby vaše předloktí a ruce svíraly
s klávesnicí správný úhel. Pokud vám to však znemožňuje opřít chodidla pevně
o podlahu, můžete použít opěru s nastavitelnou výškou a náklonem, která vám
pomůže mezeru mezi podlahou a chodidly překonat. Případně můžete snížit plochu
stolu a eliminovat tak potřebu použít opěru nohou. Další možností je použití stolu se
zásuvkou na klávesnici, která je níže než pracovní plocha stolu.

Vestavěný displej

Upravte úhel displeje tak, aby byl optimální pro prostředí, v němž se nacházíte.
V případě, že se setkáte s odporem, netlačte na displej násilím. Displej je navržen tak,
že jej lze otevřít na maximálně 130 stupňů.

background image

79

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Pokud počítač přemístíte z jednoho pracovního místa na jiné nebo pokud dojde ke
změně osvětlení prostředí, můžete upravit jas obrazovky.

Více informací o ergonomii naleznete v Internetu:

www.apple.com/about/ergonomics