MacBook Pro - Důležité informace o zacházení s produktem

background image

Důležité informace o zacházení s produktem

UPOZORNĚNÍ: 

Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození MacBooku Pro

nebo jiného majetku.

Provozní prostředí Provoz MacBooku Pro v prostředí překračujícím uvedené rozsahy
hodnot může ovlivnit jeho výkonnost a funkčnost:

Â

Provozní teplota: 10 až 35 °C

Â

Skladovací teplota: -20 až 45 °C

Â

Relativní vlhkost vzduchu: 5 až 90 % (nekondenzující)

Â

Provozní nadmořská výška: 0 až 3048 metrů

Zapnutí MacBooku Pro MacBook Pro nikdy nezapínejte, nejsou-li všechny jeho
vnitřní i vnější součásti na svém místě. Spuštění počítače, ve kterém chybí některé
součásti, může být nebezpečné a může váš počítač poškodit.

Přeprava MacBooku Pro Přepravujete-li MacBook Pro v batohu nebo v kufříku,
ujistěte se, že se uvnitř zavazadla nenacházejí žádné volné drobné předměty (sponky
na papír, mince a podobně), které by mohly náhodou vniknout do ventilačních
otvorů, štěrbiny optické jednotky nebo se vzpříčit v některém konektoru. Magneticky
citlivé předměty držte v bezpečné vzdálenosti od napájecího rozhraní MagSafe.

Zacházení s konektory a zásuvkami Konektory nikdy nezasouvejte silou. Při
připojování zařízení se ujistěte, že rozhraní není znečištěné, že konektor připojujete
do správného rozhraní a že je vzhledem k rozhraní ve správné poloze.

background image

76

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Použití optické jednotky Jednotka SuperDrive ve vašem MacBooku Pro podporuje
standardní disky o průměru 12 cm. Disky nepravidelného tvaru nebo disky o menším
průměru než 12 cm nejsou podporovány a mohou se v jednotce vzpříčit.

Zacházení se skleněnými součástmi Váš MacBook Pro obsahuje skleněné součásti,
mimo jiné monitor a trackpad. Dojde-li k jejich poškození, MacBook Pro nepoužívejte,
dokud je neopraví poskytovatel servisu autorizovaný společností Apple.

Skladování MacBooku Pro Chcete-li MacBook Pro na delší dobu uložit, umístěte jej na
chladnější místo (optimálně při teplotě 22 °C) a vybijte baterii na 50 procent nebo méně.
Při skladování MacBooku Pro po dobu delší než pět měsíců vybijte baterii přibližně na
50 procent. Pro zachování kapacity nabijte baterii každých šest měsíců na 50 procent.

Čištění MacBooku Pro Před čištěním MacBooku Pro a jeho součástí zvenčí nejprve
MacBook Pro vypněte a odpojte síťový adaptér. K očištění vnějších ploch počítače pak
použijte navlhčenou měkkou textilii, která neuvolňuje vlákna. Zabraňte proniknutí
vlhkosti do kteréhokoli z otvorů. Nikdy nestříkejte kapalinu přímo na počítač.
Nepoužívejte aerosolové rozprašovače, rozpouštědla nebo drsné materiály, protože
tyto látky by mohly poškodit povrchovou úpravu.

Čištění obrazovky MacBooku Pro Před čištěním obrazovky MacBook Pro nejprve
vypněte a odpojte síťový adaptér. Pak navlhčete dodanou čisticí textilii vodou bez
dalších přísad a obrazovku jí otřete. Kapalinu nikdy nestříkejte přímo na obrazovku.

background image

77

Kapitola 5

Důležité informace na závěr