MacBook Pro - Důležité informace na závěr

background image

Důležité informace na závěr

5

background image

70

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

V zájmu své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vašeho zařízení dodržujte následující
pravidla pro čištění, zacházení s MacBookem Pro a pohodlnější práci. Mějte tyto
pokyny po ruce pro případ, že byste vy nebo jiní uživatelé potřebovali radu.

UPOZORNĚNÍ: 

Nepřiměřené uložení nebo používání počítače může vést ke ztrátě

nároku na záruku poskytnutou výrobcem.