MacBook Pro - Použití trackpadu s funkcemi Multi-Touch

background image

Použití trackpadu s funkcemi Multi-Touch

Použijte trackpad k přesouvání kurzoru a k celé řadě gest Multi-Touch. Na rozdíl od
běžných trackpadů se celý trackpad MacBooku Pro chová jako jedno velké tlačítko,
takže můžete kliknout kdekoli na jeho ploše. Chcete-li aktivovat gesta Multi-Touch,
podívat se na instruktážní videa gest a nastavení dalších funkcí trackpadu, vyberte
příkaz Apple () > Předvolby systému a klikněte na Trackpad.

Trackpad MacBooku Pro lze používat následujícími způsoby:

Â

Posun dvěma prsty je tažení prstů umožňující rychle posouvat obsah aktivního okna
nahoru, dolů nebo do stran.

background image

27

Kapitola 2

Život s MacBookem Pro

Â

Sekundárním kliknutím neboli „kliknutím pravým tlačítkem“ lze přistupovat ke
zkratkám příkazů nabídek.

Chcete-li nastavit sekundární kliknutí dvěma prsty kdekoli na trackpadu, vyberte
položku „Sekundární kliknutí“ v oddílu Ukázání a kliknutí v předvolbách Trackpad.

Chcete-li nastavit zónu sekundárního kliknutí jedním prstem v levém nebo
pravém dolním rohu trackpadu, vyberte položku Sekundární kliknutí na
panelu Ukázání a kliknutí v předvolbách Trackpad a z místní nabídky vyberte
požadovanou volbu.

Zóna sekundárního kliknutí

Poznámka:  Sekundární kliknutí lze provést i tak, že při kliknutí přidržíte zároveň
stisknutou klávesu Ctrl.

background image

28

Kapitola 2

Život s MacBookem Pro

Následující gesta pro trackpad fungují v určitých aplikacích. Když je vykonáváte,
lehce klouzejte prsty po povrchu trackpadu. Další informace naleznete v předvolbách
Trackpad. Také můžete použít příkaz Nápověda > Centrum nápovědy a vyhledat heslo
„trackpad“.

Â

Sevřením a rozevřením dvou prstů můžete zvětšovat a zmenšovat soubory PDF,
obrázky, fotografie apod.

Â

Otáčení dvěma prsty umožňuje otáčet fotografie, stránky a další.

background image

29

Kapitola 2

Život s MacBookem Pro

Â

Přejetí třemi prsty funguje ve Finderu a všech aplikacích. Přejetím třemi prsty
doleva nebo doprava můžete cyklicky přepínat mezi aplikacemi na celé obrazovce.
Přejetím třemi prsty nahoru otevřete Mission Control. Tyto funkce lze nastavit také
na ovládání čtyřmi prsty.

Â

Sevřením čtyř prstů (palce a tří jiných prstů) zobrazíte Launchpad. Roztažením
stejných prstů od sebe se vrátíte na plochu.

background image

30

Kapitola 2

Život s MacBookem Pro

Poznámka:  Mnoha gestům můžete přiřadit další funkce. Podrobné informace
o dostupných gestech zobrazíte, vyberete-li příkaz Apple () > Předvolby systému
a kliknete na volbu Trackpad. Zaškrtnutím políček můžete zapínat a vypínat příslušná
gesta. V místních nabídkách pak najdete volby pro jednotlivá gesta.