MacBook Pro - Odpovědi na vaše dotazy

background image

Odpovědi na vaše dotazy

Mnohem více informací o práci s MacBookem Pro najdete v Centru nápovědy
ve vašem počítači a na internetových stránkách na adrese
www.apple.com/support/macbookpro.

Centrum nápovědy otevřete takto:

1

Klikněte na ikonu Finderu v Docku (panelu ikon podél okraje obrazovky).

background image

32

Kapitola 2

Život s MacBookem Pro

2

Klikněte na nabídku Nápověda v řádku nabídek a proveďte jeden z následujících kroků:

a

Do pole Hledat zadejte otázku nebo hledaný termín a ze seznamu výsledků hledání
vyberte téma. Chcete-li vidět všechna témata, vyberte volbu Zobrazit všechny výsledky.

b

Příkazem Centrum nápovědy otevřete okno Centrum nápovědy, kde můžete
procházet a vyhledávat různá témata.

Více informací

Další informace o používání MacBooku Pro najdete v následujících zdrojích:

Hledané informace

Přečtěte si

Instalace paměti

Kapitola 3, „Vylepšete svůj MacBook Pro” na stránce 35.

Řešení potíží při práci
s MacBookem Pro

Kapitola 4, „Možné potíže a jejich řešení” na stránce 51.

Vyhledání servisu a technické
podpory pro MacBook Pro

„Více informací, servis a podpora” na stránce 66.
Také můžete navštívit stránky podpory Apple na adrese
www.apple.com/support/macbookpro.

Práce s Mac OS X

Stránky Mac OS X na adrese www.apple.com/macosx.
Také můžete vyhledat heslo Mac OS X v Centru nápovědy.

Přechod z PC na Mac

Článek „Proč budete Mac zbožňovat“ na adrese
www.apple.com/getamac/whymac.

Práce s aplikacemi iLife

Stránky iLife na adrese www.apple.com/ilife. Případně otevřete
aplikaci ze sady iLife, otevřete nápovědu aplikace a do pole
vyhledávání zadejte otázku.

Změna předvoleb systému

Otevřete Předvolby systému výběrem příkazu Apple (

K

) >

Předvolby systému. Také můžete vyhledat heslo „předvolby
systému“ v Centru nápovědy.

Práce s trackpadem

Otevřete Předvolby systému a klikněte na položku Trackpad.

background image

33

Kapitola 2

Život s MacBookem Pro

Hledané informace

Přečtěte si

Práce s klávesnicí

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „klávesnice“.

práce s HD kamerou FaceTime

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „fotoaparát“.

Použití technologie Wi-Fi

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „wi-fi“.

Práce s bezdrátovou
technologií Bluetooth

Stránky podpory technologie Bluetooth na adrese www.apple.
com/support/bluetooth. Také můžete otevřít aplikaci Výměna
souborů přes Bluetooth (ve složce Utility na Launchpadu)
a vybrat příkaz Nápověda > Nápověda pro Bluetooth.

Péče o baterii

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „baterie“.

Připojení tiskárny

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „tisk“.

Připojení FireWire a USB

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „FireWire“
nebo „USB“.

Připojení k Internetu

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Internet“.

Práce s rozhraním Thunderbolt Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Thunderbolt“.

Připojení externího monitoru

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „rozhraní
monitoru“.

Vypálení CD nebo DVD

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „vypálit disk“.

Specifikace

Stránka Specifications na adrese support.apple.com/specs. Také
můžete otevřít Informace o systému výběrem příkazu Apple (

K

) >

O tomto Macu z řádku nabídek a kliknout na Více informací.

Novinky společnosti Apple

Webové stránky Apple na adrese www.apple.com.

Stahování softwaru

Mac App Store (k dispozici v Mac OS X verze 10.6.6 nebo
novějším).

Pokyny, technická podpora
a návody k produktům Apple

Webové stránky podpory Apple na adrese
www.apple.com/support

background image
background image

Centrum nápovědy

RAM

www.apple.com/store