MacBook Pro - Baterie MacBooku Pro

background image

Baterie MacBooku Pro

Není-li k MacBooku Pro připojen napájecí adaptér MagSafe, napájí se energií
z vestavěné baterie. Doba, po kterou můžete MacBook Pro provozovat na baterii,
závisí na používaných aplikacích a externích zařízeních připojených k MacBooku Pro.

Vypnutím funkcí, jako jsou bezdrátové technologie Wi-Fi nebo Bluetooth®, a snížením
jasu obrazovky můžete šetřit energii baterie například na palubě letadla. Řada
z předvoleb vašeho systému je automaticky nastavena tak, aby výdrž baterie
optimalizovaly.

Stav nabití baterie lze sledovat pomocí osmi světelných indikátorů umístěných na
levé straně MacBooku Pro. Stiskněte tlačítko vedle indikátorů. Indikátory se krátce
rozsvítí a ukážou, kolik energie v baterii zbývá.

Důležité: 

Svítí-li jen jeden indikátor, baterie je téměř vyčerpána. Pokud se nerozsvítí

ani jeden indikátor, baterie je zcela vybitá a MacBook Pro lze spustit jen s připojeným
síťovým adaptérem. Připojte síťový adaptér a nechte baterii dobít. Další informace
o světelných indikátorech baterie viz stránce 56.

background image

31

Kapitola 2

Život s MacBookem Pro

Stav nabití nabití baterie můžete kontrolovat i tak, že v řádku nabídek zobrazíte
stavovou ikonu Baterie (

). Indikace úrovně nabití baterie závisí na množství

energie zbylé v baterii s ohledem na aktuálně používané aplikace, periferní zařízení
a systémová nastavení. Chcete-li šetřit energii baterie, zavřete veškeré nepoužívané
aplikace, odpojte nepoužívaná periferní zařízení a upravte nastavení Úspory
energie. Více informací o úspoře baterie a výkonu naleznete na adrese
www.apple.com/batteries/notebooks.html.

Nabíjení baterie

Pokud je připojen napájecí adaptér dodaný s MacBookem Pro, baterie se nabíjí bez
ohledu na to, zda je počítač zapnutý, vypnutý nebo v režimu spánku. Pokud je počítač
vypnutý nebo v režimu spánku, baterie se ovšem nabíjí podstatně rychleji.

Baterii v MacBooku Pro může vyměnit pouze poskytovatel autorizovaného servisu
Apple nebo autorizovaný prodejce Apple.